Staré potíže nového urychlovače LHC

Nový restart urychlovače LHC v Cernu naplánovaný na čtvrtek 25.2.2010 ráno se fyzikům opět příliš nevyvedl. Jak je asi všeobecně známo, 19. září 2008 došlo v LHC k havárii, při které do tunelu urychlovače unikla asi šest tun drahého helia a supravodivé magnety ve čtvrtině urychlovače byly zničeny přehřátím (tzv. "vykalením"). Vznikly tak velké síly způsobené přetlakem vypařeného helia a působící na konstrukce držící magnety. Vedení CERNu nepočítalo s tím, že mechanická porucha na jednom dílu urychlovače může způsobit jeho zkroucení a únik chladiva i v dalších segmentech a jen čirou náhodou nedošlo k destrukci celého urychlovače.[ více ]

pondělí 1. březen 2010 00:57 | Reputace článku: 14,17

Narušení symetrie, aneb vypadá vesmír jako hruška?

Narušení symetrie je v běžném životě zcela obvyklé a běžné, ale v mikroměřítku, kde všechny jevy probíhají vratně by měly přírodní zákony nabývat symetrickou povahu. Při srážkách částic v urychlovačích vznikají husté nestabilní útvary, které se rozpadají nepravidelně v důsledku nesymetrické geometrie srážek. Ale čím je energie srážky větší, tím je vzniklý chomáč částic hustší. Takový oblak plasmy je stabilizován svým povrchovým napětím jako malá rotující kapka a rozpadá se symetricky jako malá neutronová hvězda sprškami částic a gamma záření (tzv. jety), vyzařovanými v osách rotace.[ více ]

neděle 17. leden 2010 15:30 | Reputace článku: 16,05

Alkohol v prášku a molekulární nápoje.

V poslední době přicházejí do módy tzv. molekulární drinky. To jsou lektvary, které se v zájmu exotického vzhledu ani příliš nesnaží skrýt svůj syntetický původ. Vědecky míchaným nápojům je také věnován nedávný článek, publikovaný v časopisu NewScientist. Tyto nápoje často nejrůznější umělé chemické přísady, např. algináty a jsou připravované v prostředí, které připomíná vědeckou laboratoř. O co se vlastně jedná?[ více ]

neděle 10. leden 2010 07:44 | Reputace článku: 13,62

Uvízlé velryby a závalový syndrom

Odborníci se shodují na tom, že osvobozování velkých kytovců uvízlých na pobřeží jen prodlužuje utrpení zvířat. Velryby by měly být co nejrychleji šetrně utraceny, protože mají těžce poškozené ledviny. Když se velryba ocitne na souši a není nadlehčována vztlakem vody, dochází vlastní vahou k těžkému poškození svaloviny, tzv. rabdomyolýze, při které se do krevního oběhu uvolňuje myoglobin. Svaly kytovců jsou na tento protein zvláště bohaté, protože myoglobin podobně jako hemoglobin váže kyslík a velrybám tím pomáhá při jejich dlouhých a hlubokých ponorech.[ více ]

úterý 5. leden 2010 03:03 | Reputace článku: 13,63

Éterová teorie a kvarkový model částic

Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementární částice, ze kterých se skládají částice těžší než elektrony. Kvarkový model elementárních částic navrhli nezávisle na sobě Murray Gell-Mann a G. Zweig v roce 1964, v současné době rozlišujeme šest druhů kvarků. Fakt, že kvarky dosud nebyly ve volném stavu pozorovány představuje pro fyziky problém a přirovnávají použití kvarků v teoriích k lešení, které se použije při stavbě domku, ale nakonec není vidět. Samotný Gell-Mann je přirovnával ke způsobu, kterým se ve francouzské kuchyni peče bažant: kousek bažanta se vloží mezi plátky telecího a peče se, dokud nepustí šťávu - a pak se telecí vyhodí.[ více ]

pondělí 4. leden 2010 05:52 | Reputace článku: 14,74

Je základní výzkum všespásný?

Tento článek by měl být chápán jako příspěvek do současné diskuse o prioritách investic do základního a aplikovaného výzkumu. Ti co si moje články pamatují vědí, že rozhodně nejsem ignorant základního výzkumu, zejména v oblastech biologie a fyziky a že pro jeho propagaci vynakládám mnohdy více času, než leckterý teoretik, který jej má v popisu práce - prostě proto, že mě to baví. Ale občas je důležité umět se problém podívat i  ze širšího odstupu, než jen z pohledu vzdálených perspektiv základního výzkumu. A k tomu člověk nemusí být ani kdovíjaký expert aktivně činný ve výzkumu. Nemusím být přece slepice, abych poznal(a), že nějaké vejce je pukavec. Ba naopak - určitý odstup od dané problematiky bývá pro objektivní posouzení jejích priorit přímo nezbytný.[ více ]

sobota 2. leden 2010 23:44 | Reputace článku: 16,77

Program Eureqa a formální přístup současné fyziky

Program Eureqa je ve stručnosti expertní systém pro funkcionální analýzu. Algoritmy programu původně pocházejí z genetických algoritmů pro samoopravující se roboty. Eureqa pracuje tak, že postupně zkouší všechny možné druhy funkčních závislostí a vybírá z nich ty, které s danými experimentálními údaji souhlasí nejlépe. U těchto funkcí pak různě mění parametry, až nakonec dospěje k optimálnímu řešení (viz instruktážní YouTube video 1, 2). Program Eureqa je ke stažení zdarma na webu Cornellovy univerzity.[ více ]

pátek 1. leden 2010 18:30 | Reputace článku: 11,73

Ruská hrozba planetkou Apophis

Planetka Apophis byla objevena 19. června 2004 v rámci průzkumu asteroidů na observatoři Kitt Peak v Arizoně s pomocí dalekohledu o průměru 2,3 m. Protože byla sledováno pouze během dvou nocí, nebylo možno vypočítat dostatečně přesně jeho dráhu, dostala proto pouze provizorní označení 2004 MN4. Vzhledem k tomu, že dráha je nyní již dostatečně přesně známa, bylo planetce přiděleno katalogové číslo a  dostala na návrh objevitelů jméno Apophis. Původ jména Apophis je řecká forma jména staroegyptského boha Apep, tj. „Ničitele“, který sídlí ve věčné temnotě podsvětí, velí zde armádě démonů trápících lid a každý den se pokouší pohltit sluneční loď boha Re a lidstvo tak zbavit životodárného Slunce.[ více ]

pátek 1. leden 2010 01:53 | Reputace článku: 16,03

Jak funguje plazmová koule?

Plazmová koule je zajímavá fyzikální hříčka, která se používá pro dekorativní i výukové účely. Jejím autorem je fyzik William Parker, který ji v roce 1973 zkonstruoval při pokusech s elektrickými výboji v neonu a argonu (viz US patent 1, 2, 3). Plazmové koule byly nejvíce populární v 80. letech minulého století, kdy se staly efektním, leč zhola bezúčelným doplňkem interiéru téměř každé kosmické lodi nebo alespoň futuristické vědecké laboratoře ve sci-fi filmech.[ více ]

čtvrtek 31. prosinec 2009 04:11 | Reputace článku: 18,07

Éter a temná hmota 1 - úvod

Ačkoliv o povaze temné hmoty vědci dosud stále spekulují, o její existenci referoval už v roce 1933 švýcarsko-americký astronom Fritz Zwicky, který narazil na nesrovnalosti při studiu rotací galaxií. Pokud by neexistovala v galaxiích jiná, než pozorovatelná hmota, měla by rychlost, s níž by měly obíhat hvězdy v různých vzdálenostech od centra, zhruba odpovídat Keplerovu zákonu. Z jeho pozorování však vyplynulo, že hvězdy od určité vzdálenosti od středu galaxie obíhají mnohem rychleji, než by podle výpočtů měly - při takové rychlosti by z galaxie musely odletět.[ více ]

středa 30. prosinec 2009 04:52 | Reputace článku: 17,50