Jak vzniká polární záře?

Polární záře se projevuje rozsáhlými barevnými pruhy, zvolna vlajícími nad obzorem ve vysokých zeměpisných šířkách. Jižní záře se označuje jako „aurora australis“, severní záře jako „aurora borealis“, ale v zásadě jde o tentýž jev. U nás je lze pozorovat jen vzácně, k čemuž přispívá osvětlení noční oblohy rozptýleným světlem pouličních lamp, tzv. světelný smog. Ale nedávné maximum sluneční aktivity je umožnilo pozorovat i u nás (srovn. pozorování Petra Pazoura z října roku 2003 a listopadu 2005).[ více ]

středa 30. prosinec 2009 02:21 | Reputace článku: 13,96

Rizika geneticky modifikovaných organismů

Geneticky modifikovaný organismus (GM organismus, zkr. GMO) je organismus, jehož DNA byla úmyslně změněna, a to způsobem, kterého nelze dosáhnout přirozeným způsobem. V Čechách existuje silná lobistická skupina pro podporu GMO produktů, soustředěná kolem sdružení Biotrin financovaného částečně společností Monsanto a jejich propagátorů, jmenovitě prof. Jaroslava Drobníka a Jaroslava Petra, který často publikuje v internetovém magazínu OSEL, Neviditelný Pes i jinde. V současnosti jsou genetické modifikace předmětem mnoha diskuzí. Cílem tohoto článku je poukázat na skrytá rizika spojená s využíváním GMO v širších souvislostech.[ více ]

pondělí 28. prosinec 2009 23:26 | Reputace článku: 14,42

Hrozí lidstvu přepólování Země?

Vědci nedávno potvrdili, že se severní geomagnetický pól stěhuje rychlostí 64 km/rok směrem k ruské pevnině. Tedy - ono by na tom zjištění nebylo zase tolik divného, jelikož geomagnetický pól se pohybuje od té doby, co jej James Ross na severním pobřeží Kanady poprvé lokalizoval (magnetická střelka zde míří přímo do středu Země). Ale od roku 1831 se rychlost jeho putování nejméně 3x zvýšila a průměrná intenzita magnetického pole Země současně poklesla o 10%.[ více ]

pondělí 28. prosinec 2009 20:11 | Reputace článku: 16,61

Naplánuje lidstvo návrat k měsíci Titan?

Saturnův měsíc Titan objevil roku 1655 Christiaan Huygens při výzkumu Saturnových prstenců. Nebylo to tak obtížné, protože Titan je největším Saturnovým měsícem - je dokonce větší než planeta Merkur a téměř stejně velký jako Mars. Hustota Titanu je ale nízká, jen asi 1880 kg·m−3 - což svědčí o tom, že značnou část planety tvoří vodní led. Jde o těleso se silikátovým jádrem a kůrou tvořenou vodním ledem - za teplot kolem -180˚ Celsia je led tak tvrdý jako nerosty na Zemi. Podle analýzy odražených radiových signálů se zdá být pravděpodobné, že pod ledovým povrchem je ukrytý globální oceán vody s příměsí čpavku.[ více ]

pondělí 28. prosinec 2009 00:13 | Reputace článku: 10,41

Tajemství vzniku slunečních skvrn

Jak známo, sluneční skvrny objevil v roce 1612 Galielo Galilei, který se také jako první zabýval jejich systematickým pozorováním. Církevním kruhům se takové zjištění nelíbilo se zřetelem na převládající dogma o "neposkvrněné dokonalosti nebes" a Galileův zapřisáhlý oponent Christoph Scheiner prohlásil, že jde o stíny planet, zastiňujících Slunce. Ale Galileova pozorování prokázala, že skvrny se nejen posouvají, ale současně vznikají a zanikají, poukázal také na jejich nepravidelný tvar a na skutečnost, že se podél Slunce nepohybují rovnoměrně v důsledku zakřivení slunečního povrchu. To Galilea přivedlo k revolučnímu prohlášení: skvrny jsou útvary na Slunci, tvořeném obrovskou žhavou koulí, která se zvolna otáčí a pohybují se spolu s ní![ více ]

neděle 27. prosinec 2009 16:30 | Reputace článku: 15,80

Čím je zajímavý grafen?

Grafen spatřil světlo světa v roce 2004 v laboratoři Andrého Geima, výzkumníka Manchesterské univerzity. Jeho jméno je odvozeno od slova grafit, což je forma uhlíku, která v přírodě běžně vyskytuje a používá se pro výrobu tužek. V angličtině se slovo graphen vyslovuje jako "grafín" a myslím, že i v češtině by to bylo logičtější pojmenování. Grafit tvoří rovinná síť mnoha vrstev vzájemně propojených uhlíkových atomů uspořádaných do tvaru šestiúhelníků podobně jako u pláství medu a grafen představuje jedna z mnoha těchto vrstviček sloupnutá a nalepená na podložku. Toho lze dosáhnout docela jednoduše tím, že se samolepící páska přitiskne na krystalek grafitu, opatrně se stáhne a přitlačí na sklo - při troše štěstí na podložce zůstane jediná vrstva uhlíkových atomů, tzv. monovrstva.[ více ]

středa 2. prosinec 2009 04:25 | Reputace článku: 16,33

Jak vypadá virus chřipky?

V elektronovém mikroskopu při 80.000 násobném zvětšení virus chřipky vypadá jako malá štětinatá koule nebo kartáč. Na konci štětinek můžeme rozeznat drobné paličky, které se chovají ve styku s živými buňkami jako háčky a nalepují se na ně. Jsou tvořeny dvěma specifickými bílkovinami hemaglutininem (H) a neuraminidázou (N). Od obou bílkovin existuje několik variant, které jsou označovány číslicemi - což vede na velký počet kombinací a variant chřipkového viru. Jen několik z nich se ale stávají nakažlivé i pro člověka - např. asijský virus ptačí chřipky nese označení H5N1, virus prasečí chřipky H1N1.[ více ]

úterý 1. prosinec 2009 04:27 | Reputace článku: 13,01

Tajemství trpké chuti vína a barvy ořechů

Svíravou chuť až pocit drhnutí v ústech u suchého vína, trnek, granátových jablek apod. způsobuje obsah tříslovin, čili taninu. Pocit sucha v ústech vzniká tím, že tanin sráží bílkoviny ve slinách, které jim dávají vazký charakter a snižuje tak jejich hustotu a mazací účinek. Třísloviny vytěsňují molekuly vody navázané na bílkoviny, které se přitom srážejí a zbavují molekul vody. V důsledku toho po spolknutí trpkého vína v ústech získáme pocit, jako bychom si je několik minut vyplachovali vodou a jazyk nám drhne na patře.[ více ]

úterý 1. prosinec 2009 01:45 | Reputace článku: 13,64

Duha polapená v zrcadle motýlích křídel

Za školních lavic si možná pamatujete, že při dopadu světla na zrcadlo je úhel odrazu roven úhlu dopadu. Ale takhle přesně to platí jen pro odraz světla od nevodivých materiálů, jako je např. sklo. Pokud světlo prochází sklem a odráží se od jeho vnitřního povrchu na principu totálního odrazu, začínají se uplatňovat i kvantové jevy - paprsek nepatrně prochází do vzduchu (fotony tunelují do evanescentních vln mimo sklo) a odražený paprsek je nepatrně (o 10 - 1000 nm) posunut ve směru paprsku. Tento posun byl objeven asi před šedesáti lety a je znám pod názvem Goos-Häenchenův jev.[ více ]

pondělí 30. listopad 2009 00:33 | Reputace článku: 11,73

Tellurid bismutu a topologické izolanty

V tomto příspěvku se pokusíme nahlédnout pod pokličku fyzikům, kteří studují velmi aktuální téma tzv. topologických izolantů. To je nová třída materiálů, které vedou elektrický proud jen tenkou vrstvičkou svého povrchu a magnetickým polem je lze navíc donutit k tomu, aby vedly elektřinu pouze v jednom směru. Toto zvláštní chování bylo teoreticky předpovězeno již dříve - ale teprve nedávno se jej konečně podařilo prokázat experimentálně. První látkou, na které bylo toto chování ověřeno, byla sloučenina dvou zajímavých prvků: telluru a bismutu.[ více ]

neděle 29. listopad 2009 01:47 | Reputace článku: 12,71