Fyzika globálního oteplování

středa 4. listopad 2009 02:20

Ačkoliv se podle názorů některých popíračů globálního oteplování během posledních deseti let podnebí poněkud ochlazuje, ledovec z Kilimandžára stále mizí rekordní rychlostí. Nepoškodilo ho ani velké 300-leté africké sucho před 4 200 lety. Tyto skutečnosti potvrzují, že současné klimatické podmínky nad Kilimandžárem jsou unikátní za posledních 11 tisíciletí. Podle mého názoru je to důsledek především toho, že globální oteplování narušilo atmosférické proudění. Při ohřívání vody v umývadle tekutina nejprve cirkuluje v celém objemu. Při větším rozdílu teplot se cirkulace rozdělí do mnoha tzv. konvektivních buněk.

Konvektivní buňky jsou prostorově ohraničené oblasti, jejichž středem stoupá ohřátý vzduch vzhůru, zatímco po obvodě klesá ochlazený zase dolů. Tím převažující vodorovné proudění (cirkulace) změní směr na vertikální. Horizontální cirkulace je zdrojem koloběhu vody v přírodě - pokud v atmosféře převládne vertikální proudění, neexistuje způsob, jak zásobovat pevninu vodou. Rozsáhlé oblasti kontinentů se tak změní ve vyprahlé pustiny, ačkoliv zvýšení teploty nemusí být zpočátku nijak výrazné, ba dokonce v důsledku rychlejšího ochlazování pevniny může teplota ve vnitrozemí i poněkud klesat. Projevuje se to např. na šíření Saharské pouště od 20. let minulého století, které bylo prvním signálem změn klimatu ještě v době, kdy o něm jako o oteplování nikdo nemluvil.

Dalším aspektem klimatických změn, která jejich vykladače často mate, je skutečnost, že o teplotě na Zemi z dlouhodobého hlediska nerozhoduje teplota atmosféry, ale teplota vody v oceánech. I když má voda o něco menší objem, než atmosféra, s ohledem na množství zadržovaného tepla její vliv dalekosáhle převažuje. Tepelná kapacita vody v oceánech je přibližně pěttisíckrát vyšší, než tepelná kapacita vzduchu v atmosféře. Její přesný vliv není snadné odhadnout, protože studená voda na dně moří příliš nepodléhá termohalinní cirkulaci a obměnuje se pomalu. V důsledku toho teplota oceánů roste nepřetržitě dál, ačkoliv se v atmosféře donedávna uplatňovala chladná perioda pasátových cyklů El Niňa - El Nino:

Vývoj průměrné teploty oceánu za posledních 130 let

I proto nemá smysl příliš řešit momentální změny teploty atmosféry, která může v rozmezí až deseti let klidně kolísat oběma směry, aniž to průměrnou teplotu oceánu výrazněji ovlivní. Vertikální konvekce vyzdvihuje k povrchu studenou vodu ze dna oceánu a tím výkyvy teploty v atmosféře poněkud tlumí, stejně jako oceány ochlazuje zrychlené tání ledovců na severním pólu. Pokud vhodíme do nádoby s vodou kus ledu, teplota vody klesne na nulu a bude se udržovat bez ohledu na teplotu vzduchu nad hladinou tak dlouho, dokud veškerý led neroztaje. To se může stát při hodnocení změn klimatu záludné - můžeme být dlouhou dobu ukolébáváni relativně nízkými teplotami, dokud se přirozené regulátory teploty nevyčerpají - potom však můžeme být nepříjemně překvapeni náhlým nárůstem teploty. Nicméně prozatím se zdá, že sucha - nikoliv tropická vedra - se mohou stát nejničivějším dopadem globální změny klimatu.

Milan Petřík