Jak vypadá virus chřipky?

úterý 1. prosinec 2009 04:27

V elektronovém mikroskopu při 80.000 násobném zvětšení virus chřipky vypadá jako malá štětinatá koule nebo kartáč. Na konci štětinek můžeme rozeznat drobné paličky, které se chovají ve styku s živými buňkami jako háčky a nalepují se na ně. Jsou tvořeny dvěma specifickými bílkovinami hemaglutininem (H) a neuraminidázou (N). Od obou bílkovin existuje několik variant, které jsou označovány číslicemi - což vede na velký počet kombinací a variant chřipkového viru. Jen několik z nich se ale stávají nakažlivé i pro člověka - např. asijský virus ptačí chřipky nese označení H5N1, virus prasečí chřipky H1N1.

Účelem neuraminidázy je rozpustit ochranné glykoproteiny na povrchu buňky. Glykoproteiny jsou bílkoviny, které mají na bílkovinný řetězec navázané krátké řetězce cukrů. V organismu plní mnohé funkce - jsou to bílkoviny plasmatické membrány, buněčné receptory, některé hormony a naprostá většina plasmatických proteinů jsou rovněž glykoproteiny. Tvoří také složku hlenu, který sliznici dýchacích cest chrání před infekcí. Při chřipce se neuraminidáza uplatňuje hned několika způsoby - na začátku infekce rozštěpí a zředí hlen a tím umožní virovým částicím (virionům) proniknout až k buňkám.

Virion vstupuje do buňky přes glykoprotein, zakončený kyselinou sialovou (je obsažena také ve slinách, proto svoje označení získala z řeckého názvu "sialos" pro "sliny") pomocí hemaglutininu, který se váže právě ke kyselině sialové. Hemaglutinin slouží k přichycení viru na povrch plasmatické membrány jako vlákna lepidla. Protože může slepovat i jiné částice, svůj název získal od schopnosti srážet krev (aglutinace), čehož se využívá při studování viru a různých protilátek v laboratorních testech. Ty často tvoří jednoduché sklíčko nebo plastová karta, na které jsou ukotveny různé séra - v případě, že krev obsahuje příslušné protilátky, dojde na kartě ještě před zaschnutím kapky k jejímu vysrážení.

Při dostatečně velkém zvětšení je možné pod elektronovým mikroskopem uvnitř virové částice rozpoznat další detaily. Ve virové kapsuli obsahuje osm vláknitých molekul RNA pečlivě smotaných do spirálek, které přenášejí jeho genetickou informaci jako programový kód. Kromě nich virus obsahuje ještě několik bílkovin (tzv. RNA polymerázu), které jsou schopny molekuly RNA namnožit. Je to dokonalý parazit a víc pro svou existenci nepotřebuje - všechny ostatní suroviny i prostředí pro jeho výrobu zajišťuje hostitelská buňka.

 

Molekuly viru zamaskované hemaglutininem se pro buňku chovají jako částice běžné potravy a jsou buňkou přijaty standardním procesem, nazývaným endocytóza. Při něm se část buněčné membrány vchlípí dovnitř jako u měňavky a buňka virovou částici pohltí v podobě malého měchýřku (tzv. endozómu), do kterého pumpuje vodíkové ionty, což umožní nastartovat trávicí enzymy. Ty virovou kapsuli uvnitř buňky rozpustí a její obsah pronikne do cytoplasmy uvnitř jádra buňky, kde se pomocí dodané RNA polymerázy mnohonásobně zkopíruje. Buňka s dodanou RNA ihned začne nakládat jako se svou vlastní a začne podle ní vyrábět složky nového viru, které se samy skládají dohromady a postupně uvnitř buňky krystalizují.

Nově vzniklé virové částice unikají z buňky pučením přes cytoplasmatickou membránu a při tom získávají svůj nový obal. Ten ale stejně jako původní membrána obsahuje glykoproteiny s kyselinou sialovou - hrozí tedy, že by se nově vzniklé viriony díky hemaglutininu přilepily k sobě navzájem a k membráně mateřské buňky. Neuraminidáza proto kyselinu sialovou odštěpí, umožní uvolnění virionů z buňky a zabrání jejich vzájemnému slepování. Specifické léky proti chřipce blokující neuraminidázu - jako je Tamiflu®  nebo Relenza® (oseltamivir a zanamivir) - nejsou schopné zabránit infekci, ale mohou viru zabránit v rozpouštění hlenu a napadání další buňky. Proto je důležité jejich podání hned v první fázi nákazy, dokud do buněk ještě neproniklo mnoho virových částic.  

Creative Commons License
Blog, jehož autorem je Milan Petřík, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Milan Petřík