Ruská hrozba planetkou Apophis

pátek 1. leden 2010 01:53

Planetka Apophis byla objevena 19. června 2004 v rámci průzkumu asteroidů na observatoři Kitt Peak v Arizoně s pomocí dalekohledu o průměru 2,3 m. Protože byla sledováno pouze během dvou nocí, nebylo možno vypočítat dostatečně přesně jeho dráhu, dostala proto pouze provizorní označení 2004 MN4. Vzhledem k tomu, že dráha je nyní již dostatečně přesně známa, bylo planetce přiděleno katalogové číslo a  dostala na návrh objevitelů jméno Apophis. Původ jména Apophis je řecká forma jména staroegyptského boha Apep, tj. „Ničitele“, který sídlí ve věčné temnotě podsvětí, velí zde armádě démonů trápících lid a každý den se pokouší pohltit sluneční loď boha Re a lidstvo tak zbavit životodárného Slunce.

Asteroid  243 Ida, vyfotografovaný v roce 2001 soundou Galileo

Na základě hvězdné velikosti ve viditelné oblasti spektra a předpokládaného albeda byl průměr tělesa odhadnut na 410 m, zatímco z pozorování v infračerveném oboru vychází průměr na 320 m. Hmotnost planetky lze odhadnout mnohem přesněji z Keplerových zákonů na základě její oběžné dráhy - váží asi 46 milionů tun a je tedy tvořena protáhlým balvanem o hustotě 2.7 g/cm3, který Zemi dostihne rychlostí 12.6 km/s. Kdyby došlo ke srážce, uvolnila by se energie asi 400 megatun TNT - tj. stejná jako sto tisíc atomových bomb podobných té, která byla v roce 1945 svržena na Hirošimu. Předpokládalo se, že oblast dopadu by se nacházela někde v pásu táhnoucím se od Evropy přes Blízký Východ po Indii a Bangladéš (viz mapka níže). Přímé škody na majetku a infrastruktuře v přímo zasažené oblasti se odhadovaly na více než 400 miliard USD v cenách roku 2005.

Gymnazista Nico Marquardt (13 let) z Postupimi předloni zjistil, že pokud by Apophis při svém průletu kolem Země v roce 2009 narazil do některého ze satelitů na geostacionární dráze ve vzdálenosti cca 40.000 km od Země, pak by se pravděpodobnost srážky při průletu kolem Země mohla zvýšit až na 1:450. NASA školákovy výpočty potvrdila, ale současně veřejnost ujistila, že pravděpodobnost takové srážky je nesmírně malá. Rozptyl odhadu předpokládané dráhy planetky zůstává stále poměrně velký, jak znázorňuje animace níže.

Podle posledních měření provedených celosvětovou sítí teleskopů však pravděpodobnost srážky klesla z 1:45.000 na 1:250.000. Planetka Apophis nám tedy patrně neublíží - v archivech byly nalezeny starší snímky z 15. března 2004, které dále zpřesnily znalost dráhy a srážku se Zemí v roce 2029 prakticky vyloučily. Planetka má proto na v současné době na Turínské stupnici rizika srážky se Zemí nejnižší, tj. nulovou hodnotu. Apophis provede velice těsný, ale bezpečný průlet kolem Země v pátek 13. dubna 2029 ve vzdálenosti 29450 kilometrů nad zemským povrchem - což představuje téměř pět průměrů naší planety. Současná nejistota v odhadu trajektorie planetky je znázorněna na grafu níže, za jeho zvlnění je zodpovědný tlak částic slunečního větru a také Jarkovského efekt, který odchyluje dráhu planetky reaktivní silou fotonů důsledku zpožděného vyzařování tepelného záření z povrchu tělesa na jeho noční straně, poté, co byl na denní straně povrch zahřát Sluncem.

Rusové před několika dny "zveřejnili" svůj "plán", jak asteroid Apophis odvrátit. Ačkoliv byl tento plán doposud údajně buhvíproč "tajný", jedním dechem současně demonstrovali, že žádný plán vlastně nemají a nikdy neměli - hodlají teprve v nejbližších dnech zorganizovat "vědeckou konferenci" za zavřenými dveřmi (k čemu utajení?), na které by se jednalo o tom, jak zabránit asteroidu, aby za 26 let narazil do Země. Domnívám se, že hlavní slovo v tomto projektu by mohla mít kosmická loď, poháněná jadernou energií. Svůj plán plavidlo postavit Rusové deklamovali již o několik měsíců dříve a sice pro cestu k Marsu - ovšem s vlažnou odezvou ze strany světové veřejnosti. Všichni zainteresovaní totiž vědí, že na zorganizování takové výpravy Rusko prostředky nemá a tak Rusové hledali další záminku - Apophis!

Vývoj a především testování nukleárního pohonu je však technicky i finančně velmi náročný podnik a jeho případný neúspěch spojený s havárií takové lodi na nízké oběžné dráze by radioaktivním spadem ohrozil život na této planetě na mnoho let dopředu. Není tedy divu, že Rusové hledají způsob, jak pro takový výzkum zajistit souhlas a možná i podporu světové veřejnosti tím, že planetku využijí jako výhružku. Ovšem ani v případě, že by se takovou loď podařilo vyvinout není úspěch projektu zaručen a v krajním případě by mohl neúspěch celé mise naopak pravděpodobnost zásahu Země planetkou Apophis zvýšit. Takový projekt by totiž neměl být testován "na ostro" na tělese, které Zemi současně ohrožuje.

Neni proto divu, že Rusové dnes světové veřejnosti bez obalu prezentují náraz Apophisu na Zemi jako hotovou věc, ke které je zapotřebí se postavit čelem. Pokud však mají nová, lepší data o trajektorii planetky, proč je nezveřejní? Je ovšem známo, že schopnost nedisciplinovaných Slovanů postavit přesné zařízení klesá úměrně s jejich schopností postavit je velké. Díky tomu Rusové přesnost nahrazují množstvím a spolehlivost robustností a tak dodnes nedisponují žádným astronomickým dalekohledem, který by se vyrovnal některému z desítky největších světových teleskopů (jejich doposud největší šestimetrový teleskop umístěný na Kavkaze byl postaven v roce 1976 a přes výměnu zrcadla nikdy nefungoval pořádně). Tím pádem nemají k dispozici ani žádná přesnější data, která by současná pozorování NASA opravila.

Apophis se však přiblíží do roku 2029 k Zemi na pozorovatelnou vzdálenost ještě několikrát - poprvé v roce 2013, podruhé v roce 2021. Na základě doposud shromážděných dat budou vědci již za několik málo let s 99.8% jistotou schopni odhadnout přesnou dráhu planetky a není tedy nutno vymýšlet právě nyní prohlášení o projektech likvidace planetky a plánovat mise s náklady mnoha miliard rublů. Pokud jde o  vlastní "akci" , musela by být provedena nejpozději v roce 2024. Pro částečnou představu - použitý "projektil" by měl mít váhu cca 100 tun a měl by do planetky narazit rychlostí několik kilometrů za sekundu. Takový náraz by dráhu planetky během následujících tří let upravil o 2500 kilometrů za předpokladu, že by kolize byla neelastická - projektil se musí do planetky zcela zabořit. Taková technologie byla realizovatelná již v 60. letech minulého století. Např. nosnost rakety Saturn V opakovaně používané v programu Apollo pro lety na Měsíc byla asi 80 tun a není nutné kvůli tomu vyvíjet nový, podstatně nebezpečnější typ pohonu.

Rusko tedy v případě Apophisu opět předvádí spíše laciná prohlášení, která operují se zakořeněným lidským strachem z neznámého nebo nejistého nebezpečí. Bylo by však hloupé, kdyby současnou situaci propagandisticky nevyužilo, ať už je jeho postoj k realizaci projektu jakýkoliv - a tak tedy činí i dnes, tj. v době, která je na rozdíl od samotného plánu zničení planetky načasována zcela pečlivě. Ruské ekonomice začínají docházet peníze z nedávného boomu cen ropy a tak se ohlíží po nových zdrojích financování a propagandistického zastřešení svého vesmírného a zbrojního programu. A projekt likvidace zlé planetky je výborná záminka, jak do takového programu veřejně investovat. Co na tom, že řečená planetka až zas tak moc nebezpečná vlastně není? Svá prohlášení Rusko korunovalo trochu legračním ujištěním, že "vše proběhne podle fyzikálních zákonů", jako by snad mělo možnost je nějak obejít. Čímž se nejspíše veřejnost snaží ujistit o legitimitě svých úmyslů, jako by vše mělo být v naprostém pořádku - ba snad přímo nevyhnutelné?

Existují přinejmenším ještě jeden důvod náhlé vlny ruské obětavosti a zájmu o bezpečí lidstva ohledně události, která nastane teprve za čtvrt století. Můj osobní názor je, že Rusové se nyní snaží zahladit nepříznivý dojem světové veřejnosti ze svých nedávných aktivit na Kodaňské konferenci, kterou spolu s Arabskými emiráty úspěšně torpédovali. Jak známo, v roce 1997 se v Kjótu konala konference, která vyústila v přijetí dohody o snižování emisí skleníkových plynů. Umístění konference je vcelku pochopitelné, jelikož Japonsko uhlí i ropu dováží a patří tudiíž k nejaktivnějším bojovníkům proti oteplování - především formou poplatků za spalování uhlíku, který by finančně znevýhodnily státy vyvážející paliva a energii. Naproti tomu Saudská Arábie nebo Rusko fosilní paliva vyvážejí samy i prostřednictvím svým satelitů (Kuvaj, Turkménie), ve kterých za oplátku udržují loutkové diktátorské režimy - a ruská ekonomika tak do značné míry stojí a padá s cenami ropy a plynu.

Navíc rozpuštění ledovců v Severním ledovém moři by Rusům zpřístupnilo obrovská ložiska uhlí a zemního plynu a jakákoliv penalizace spalování uhlíku Kodaňskou dohodou by jejich hodnotu snížila. Není proto divu, že Arabové a Rusové boj proti oteplování torpédují všemi dostupnými prostředky: Nedávno se ukázalo, že za zveřejněním korespondence skupiny britských klimatologů stojí právě ruská tajná služba. Počítačový server, kde byla data poprvé zveřejněna je umístěn v Tomsku, kde má rezidenturu i ruská tajná služba a seznam uniklých dokumentů nebyl náhodný, nýbrž podléhal pečlivému výběru. Závěry ze současného vývoje mezinárodní politiky a posledního ruského nápadu si čtenář může udělat sám. 

Creative Commons License
Blog, jehož autorem je Milan Petřík, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Milan Petřík