Keramický materiál funguje jako usměrňovač tepla

V předchozím příspěvku o polovodičové diodě jsem se zmínil o tom, že kovy vedou velmi dobře teplo proto, že jsou nasáklé elektrony jako mokrá houba a jak spojením materiálu s různou schopnosti poutat elektrony vznikne polovodivý přechod, který dokáže elektrický proud vést pouze v jednom směru. Tím vyvstává otázka, zda by bylo možné vytvořit polovodivou strukturu, která by dokázala vést i teplo pouze jedním směrem? Taková struktura by představovala dokonalý tepelný izolant, který by sice bránil tepelným ztrátám, ale současně by dovoloval zahřívat izolované předměty zvenčí.[ více ]

sobota 10. říjen 2009 11:37 | Reputace článku: 10,34

Nový prvek z pobřeží ostrova stability

Před deseti lety, v lednu roku 1999 ruští fyzici ohlásili vznik jader doposud nejtěžšího známého prvku Mendělejevovy chemické soustavy - prvku č. 114 s atomovou hmotností 289. První číslo označuje počet protonů v jádře a druhé přibližně vyjadřuje, kolikrát je atom těžší, než atom nejlehčího prvku vodíku. V urychlovači Ústavu pro jaderný výzkum v Dubně u Moskvy ostřelovali jádra izotopu plutonia Pu-244 jádry vápníku Ca-44, čímž vzniklo velmi mnoho produktů, mezi nimi i několik jader prvku 112 s dobou života asi třetinu vteřiny. Podle výpočtů tato jádra mohla pocházet z rozpadu prvku ještě těžšího.[ více ]

čtvrtek 8. říjen 2009 20:25 | Reputace článku: 12,33